28.04 2017

14 edycja akcji pod hasłem „Dzień przedsiębiorczości” za nami. W związku z tym, iż wydarzenie to sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, firmy różnych branż zgłaszają się do udziału w niej.

(więcej…)

28.04 2017

Pierwszy rok Piotra Zadrożnego w roli prezesa TUZ TUW był dla towarzystwa okresem gruntownych zmian kadrowych, organizacyjnych, produktowych, sprzedażowych i likwidacyjnych. Celem podjętych działań było m.in. zoptymalizowanie wymogów kapitałowych i uzdrowienie portfela.

(więcej…)

28.04 2017

Z danych GUS wynika, że w roku ubiegłym na skutek wypadków przy pracy poszkodowanych zostało 87 886 osób, z czego 239 osób zginęło, a 464 doznało ciężkiego obrażenia ciała. Z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypadał w dniu 28 kwietnia agenci z TU Gothaer przypominają o dlaczego dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa w zakładzie pracy jest tak istotna.

(więcej…)

28.04 2017

Jak wynika ze sprawozdania Rzecznika Finansowego za ubiegły rok bezapelacyjnym liderem jakości likwidacji szkód w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych została Warta, osiągając wynik 49%*. Zakład osiągnął też dobry wynik w zestawieniu magazynu „Motor”, gdzie zajął pierwsze miejsce w gronie 10 największych majątkowych zakładów ubezpieczeń ze wskaźnikiem na poziomie 27,5. To nie koniec sukcesów Towarzystwa. Warta zajęła 2 miejsce w kategorii „ubezpieczenia” w siódmej edycji badania przeprowadzonego przez Antal – „Najbardziej Pożądani Pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”.

(więcej…)