26.05 2017

 

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano raport podsumowujący zdarzenia w otoczeniu prawnym i ich potencjalne skutki dla funkcjonowania OC ppm.  Przesłanką do stworzenia raportu była debata publiczna na temat ceny OC ppm., jak również zakresu odpowiedzialności właściciela  pojazdu mechanicznego wobec poszkodowanych w wyniku ruchu tego pojazdu. (więcej…)

26.05 2017

To dobra wiadomość nie tylko dla samych zakładów ubezpieczeń, ale też dla kierowców, ponieważ daje nadzieję na obniżki cen polis lub przynajmniej zahamowanie ich wzrostów. Jak informuje Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Komisji Nadzoru Finansowego: „Wynik techniczny ubezpieczycieli z ubezpieczeń OC w I kwartale 2017 roku był pierwszy raz od dłuższego czasu dodatni i wyniósł 85 mln zł” .

(więcej…)

25.05 2017

 

Według danych GUS z października 2016 roku ponad 80%*polskich gospodarstw domowych posiada co najmniej jeden komputer oraz dostęp do internetu. Idąc w ślad za potrzebami rynku Compensa rozszerzyła zakres polis mieszkaniowych o usługę iME – help desk komputerowy i dostęp do konsultacji IT.    (więcej…)