22.08 2017

Towarzystwa Ubezpieczeń BZ WBK-Aviva osiągnęły w I połowie tego roku wynik finansowy netto na poziomie 60,2 miliona złotych. Przed rokiem było to 52,7 miliona. Obecnie spółki w dalszym ciągu konsekwentnie rozwijają sprzedaż produktów , które nie są powiązane z ofertą kredytową banku. Przyniosła ona w pierwszych miesiącach tego roku składkę o 19% wyższą w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku. (więcej…)

22.08 2017

W Polsce ponad 3,3% zdarzeń drogowych powodują kierowcy z zagranicy. W samym 2016 roku byli sprawcami 14,7 tysiąca wypadków i kolizji. Jest to wzrost liczby szkód z ich udziałem o 22% do roku poprzedzającego. Z tego tytułu wypłacono w ubiegłym roku poszkodowanym świadczenia na łączną kwotę ponad 106 milionów złotych. (więcej…)