18.01 2017

Jak czytamy we wstępie poradnika: „Proces ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z trudniejszych obszarów działalności ubezpieczeniowej, którego dotyczy wiele problematycznych zagadnień”. Głównym celem publikacji jest przyczynienie się do podniesienia poziomu społecznej świadomości ubezpieczeniowej.
(więcej…)