22.03 2018

Wyrok Sądu Najwyższego* sygnatura akt: II CSK 87/17 ukazuje jak złożony jest system dochodzenia zadośćuczynienia za nieszczęśliwe wypadki. SN nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego w Koszalinie, który oddalił powództwo Julii K, poszkodowanej podczas letniego wyjazdu. Sąd rejonowy uznał, że winę za zdarzenie ponoszą pozwani, ale powódka co najmniej w połowie przyczyniła się do szkody.
(więcej…)

22.03 2018

Polski rynek ubezpieczeniowy cały czas otwiera się na nowoczesne technologie. Przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stoi wiele wyzwań i nowych kanałów sprzedaży, które bezpośrednio wiążą się z  postępem technologicznym. Twórcy systemu Everest wdrażając go kilka lat temu w PZU, mieli na uwadze przede wszystkim efektywność, bezpieczne zarządzanie relacjami z klientem, oraz standaryzację i cyfryzację procesów. Realizowanie biznesowych aspiracji i nowoczesnych rozwiązań w pracy agenta mają zapewnić zmiany wdrażane w wersji 6.0 platformy Everest. 
(więcej…)

21.03 2018

Firma ochroniarska Servo była ubezpieczona, ale nie dostanie odszkodowania. Konwojent Servo zatrudnił się na podstawie sfałszowanych dokumentów, następnie uciekł z bankowozem wypchanym gotówką. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi, który przyznał rację na rzecz towarzystwa Warta. Oprócz tego Servo ma zapłacić TU ponad 16 tys. złotych w ramach zwrotu zastępstwa procesowego w tej sprawie.
(więcej…)