12.10 2018

Aviva zgodnie z zapowiadanym wzrostem w ubezpieczeniach korporacyjnych poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – OC z tytułu wykonywania zawodu. Ubezpieczyciel wprowadza do oferty trzy nowe produkty.

 

 

Oferta dopasowana do specyfiki zawodu

 

Oferty ubezpieczenia OC dostosowane są do specyfiki branży. Różnią się zatem pod względem zakresu ochrony i tak zwanym triggerem, czyli czasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Jak podkreślają twórcy oferty, warunki zawierają również ciekawe rozwiązania, które dotychczas nie były stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym.

 

OC zawodowe dla „budowlanki”

 

Ochrona w ramach polisy obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, osłabienie elementów nośnych lub konstrukcji obiektu budowlanego, szkody związane z dostawą mediów, w tym z brakiem zachowania parametrów, testy, rozruchy, odbiory, a także obiekty inżynierskie i budowlane, w tym budynki wysokie i wysokościowe, drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, obiekty liniowe, obiekty portowe i morskie, tamy, tunele, zapory.

 

OC dla branży informatycznej

 

Zakres ochrony obejmuje m.in: wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, łączenie czynności IT z wykonawstwem, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można ubezpieczyć m.in. szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata i koszty odtworzenia danych.

 

OC uniwersalne kierowane do równego rodzaju profesji – jakich?

 

Oferta skierowana jest do takich zawodów jak: jak agenci celni, agencje reklamowe i public relations, brokerzy, multiagenci, doradcy i nadzorcy restrukturyzacyjni (syndycy), konsultanci, księgowi, rewidenci, obsługa kadrowa, prawnicy, tłumacze przysięgli, zarządcy nieruchomości. Polisa obejmuje m.in. wszelkie rodzaje szkód wraz ze stratami poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie, wszelkiego rodzaju uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiedzialność deliktową, kontraktową, zbieg odpowiedzialności, czynności zawodowe wykonywane w Europie, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za pracowników, zleceniobiorców oraz bezpośrednich i dalszych podwykonawców, koszty zapobieżenia zwiększeniu powstałej szkody, przekroczenie terminu lub kosztu w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem. W ramach klauzul dodatkowych można objąć ochroną szkody wynikające z czynności zawodowych wykonywanych na terytorium całego świata, ruchomości używane, przechowywane lub chronione, koszty odtworzenia danych.

 

Aviva: Nowe produkty to kolejny krok w rozwoju portfela ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

 

Andrzej Wasilewski, dyrektor underwritingu ubezpieczeń OC Avivy podkreśla: „ Chcieliśmy, aby nowa oferta była spójna z wartościami jakie przyświecały nam przy tworzeniu pierwszego produktu – prostocie, przejrzystości i szczelności ochrony. Dlatego podstawowe warianty warunków ubezpieczenia nowych produktów mieszczą się na jednej kartce, zapewniając zarazem szeroki zakres ochrony (…)”.

 

Żródło: www.aviva.pl