29.11 2018

Polscy pracownicy, którzy oddelegowywani są na wyjazdy służbowe nie są w większości ubezpieczeni. Tylko co czwarta osoba udająca się w delegacje pamięta o dodatkowym ubezpieczeniu w podróży – potwierdzają eksperci z AXA.  

 

AXA:  „W większości krajów Europy obowiązuje zasada współfinansowania usług medycznych”

 

Tomáš Mrnka, Country Manager AXA Partner:  „Co do zasady pracodawca nie ma obowiązku pokrywania kosztów leczenia pracowników za granicą. Rozporządzenie o tzw. podróżach służbowych dotyczy tylko osób zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Jeżeli pracownik oddelegowany do wyjazdu za granicę Polski jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, to na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA przysługuje mu prawo dostępu do publicznych usług medycznych na takich samych prawach, jak obywatelom państwa, na terenie którego przebywa podczas wyjazdu. Warto jednak pamiętać, że nie oznacza to, iż leczenie będzie bezpłatne. W większości krajów Europy obowiązuje bowiem zasada współfinansowania usług medycznych. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty lub pobytu w szpitalu, posiadając jedynie EKUZ, pracownik musi liczyć się z wydatkiem od kilkudziesięciu do ponad 1 tys. euro”.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zaproponować swoim pracownikom własne warunki w zakresie warunki wypłacania osobom zatrudnionym należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami. Nie każdy bowiem może opłacić koszty leczenia w pierwszej kolejności. A wiadomo, że koszty te są zazwyczaj bardzo wysokie, szczególnie, kiedy wchodzi w grę sfinansowanie leczenia poza Europą. Z danych AXA Partners wynika, że w przypadku hospitalizacji z powodu udaru mózgu u pracownika będącego w delegacji w USA koszt usług medycznych wraz z transportem do kraju może wynieść przeszło 380 tys. zł.

 

Prywatne ubezpieczenie turystyczne związane z wyjazdem służbowym zapewni odpowiedni poziom finansowania ewentualnego leczenia

 

„Optymalnym rozwiązaniem, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy zlecającego delegację za granicę, może być prywatna polisa podróżna, zapewniająca szeroki zakres oraz odpowiednio wysoki poziom finansowania wydatków na leczenie w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. W przypadku ubezpieczeń oferowanych przez renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe pozwala ona na bezgotówkowe rozliczenie z usługodawcą, bez angażowania pacjenta. Co istotne, polisa może być wykupiona na jednorazowy wyjazd lub w wariancie ubezpieczenia podróży wielokrotnych, obowiązującego przez cały rok”– dodaje Tomáš Mrnka.

 

Nowe technologie  ułatwiają korzystanie z polis podróżnych

 

Nowe technologie, aplikacje, narzędzia …. Ubezpieczyciele coraz częściej oferują klientom możliwość korzystania z aplikacji pozwalających w prosty sposób na zarządzanie ubezpieczeniem. Dzięki nim można również wezwać pomoc jednym przyciskiem lub automatycznie przesłać dane lokalizacyjne w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej.
Źródło: www.axa.pl