12.01 2018

Colonnade Insurance reaguje na wyniki raportu PIU i tworzy ofertę dla przedsiębiorców. Produkt skierowany jest do firm z majątkiem przekraczającym 20 mln zł, oczekujących kompleksowego pokrycia w zakresie ubezpieczenia majątkowego, w tym m.in. firm produkcyjnych, z sektora telekomunikacyjnego, hoteli i restauracji, lotnisk, a także operatorów stadionów.

 

Wyniki raportu sporządzonego przez PIU impulsem do stworzenia oferty dla przedsiębiorców

 

Wyniki raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, były inspiracją do stworzenia oferty. Z jego zapisów wynika, że jedynie 60% majątku polskich firm jest objętych ubezpieczeniem.

 

Oferta obejmuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia w opcji all risks

 

Colonnade Insurance S.A. wprowadził niedawno ubezpieczenie majątkowe „All-in-One”. Oferta obejmuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową mienia w opcji all risks oraz maszyn i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń. Modułowa konstrukcja polisy umożliwia dowolne budowanie programu ubezpieczeniowego, w zależności od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel udostępnił również klauzule dodatkowe, rozszerzające w razie potrzeby ochronę ubezpieczeniową.

 

Przejrzyste i  kompleksowe ubezpieczenie    

 

Izabela Król, dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Majątkowych Colonnade Insurance Oddział w Polsce: „Wyniki raportu sporządzonego przez PIU oraz Deloitte dobitnie potwierdzają nasze dotychczasowe spostrzeżenia w kontekście podejścia polskich firm wobec ubezpieczeń. Naszym zdaniem poważnym problemem pozostaje nie tylko niska świadomość potencjalnych ryzyk wśród przedsiębiorców, ale również skomplikowana i złożona oferta ubezpieczeniowa, nierzadko składająca się z kilku ogólnych warunków ubezpieczenia, z których każde rządzi się swoimi prawami. Konieczne są śmiałe zmiany w tej dziedzinie, zwłaszcza w przypadku średnich oraz dużych przedsiębiorstw, dla których oferta jest dosyć usztywniona i wymaga dużej wiedzy na temat ubezpieczeń ze strony klienta. Dlatego uznaliśmy, iż właśnie tutaj potrzeba jest stworzenia kompleksowego, a zarazem przejrzystego produktu”.

 

Źródło: www.colonnade.pl   www.gu.com.pl