19.06 2017

Ostatnie 20 lat to czas, dużych zmian w Polsce.  Przeobrażeniu uległo również rolnictwo, stając się filarem polskiej gospodarki. Concordia, dzięki jasno określonej wizji i konsekwencji w działaniu, uzyskała pozycję cenionego eksperta merytorycznego w sektorze agro. 

 

Concordia kojarzona jest głównie jako przyjazna marka dla rolnika

 
Z analizy badania rynku ubezpieczeniowego w segmencie rolnym, które zostało przeprowadzone w 2016 r. przez niezależny Instytut Badawczy, wynika, że Concordia Ubezpieczenia kojarzona jest głównie jako przyjazna, solidna i polska marka dla rolnika. Jacek Smolarek Prezes Concordii Ubezpieczenia podkreśla jednak, że wyniki te mobilizują firmę do dalszego działania: „Cieszy mnie ten fakt. Przed nami jednak nowe wyzwania. Nadal chcemy być blisko polskich rolników, pragniemy przy tym otaczać jeszcze pełniejszą ochroną ich życie, rodzinę oraz posiadany majątek. Jednocześnie dążymy do równoległego zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom małych i średnich miejscowości z tzw. Polski powiatowej. Naszą ambicją jest doprowadzenie do postrzegania Concordii jako uniwersalnego ubezpieczyciela z silną „nogą” rolną.

 

Firma rodem z Poznania

 

„Dwie dekady temu, przy ul. Mielżyńskiego 24 w Poznaniu, w pierwszej siedzibie Concordii, zatrudnionych było 7 pracowników. Dziś Concordię tworzy około 400-osobowy zespół specjalistów. Ponad połowa z nich pracuje w centrali, która mieści się w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10, druga to sieć oddziałów i agencji generalnych, ulokowanych na terenie całej Polski”- wspomina prezes Concordii.

 

Źródło: www.concordiaubezpieczenia.pl