18.05 2018

W dniu 25 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja „RODO w świecie finansów – jak wygląda praktyka po wejściu w życie przepisów?”. Spotkanie ma na celu podsumowanie i wymianę dotychczasowych doświadczeń wdrożeniowych w instytucjach rynku finansowego i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy jest on wystarczająco dobrze przygotowany na spełnienie wymogów nowego prawa.

 

Już za tydzień stosować będziemy nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych

 

25 maja jest pierwszym dniem stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Od tego dnia polscy przedsiębiorcy muszą być gotowi nie tylko by poprowadzić dialog z klientami, umożliwiając im pełne korzystanie z praw przyznanych im na mocy RODO, ale również zmierzyć się z nowym organem nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prelegenci

 

Prelegentami konferencji będą wybitni eksperci, mający szeroką wiedzę na temat RODO: dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, dr hab. Mariusz Krzysztofek – ekspert Instytutu Ochrony Danych Osobowych oraz Paweł Litwiński – adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie? 

 

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów sektora finansowego: banków, ubezpieczycieli, TFI, domów maklerskich, firm doradczych, kancelarii prawnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką RODO.

 

Źródło: www.gu.com.pl  www.konferencje.pb.pl