16.07 2018

Liczba osób ubezpieczających swoje nieruchomości z roku na rok rośnie. Według danych PIU w Polsce ubezpieczonych jest około 60 procent mieszkań i domów. Bardzo często zdarza się jednak, że pomimo podsiadania polisy zakład ubezpieczeń nie wypłaci nam odszkodowania. Eksperci ubezpieczeniowi przekonują: „Ochrona All risks oznacza, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody, poza tymi wyraźnie wskazanymi w warunkach ubezpieczenia”. 

 

Ubezpieczając nieruchomości i majątek koniecznie przestudiuj warunki na podstawie których zawierasz umowę

 

Tam bowiem zawarta jest lista wyłączeń spod ochrony ubezpieczyciela, czyli informacje dotyczące przypadków w jakich odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci. W definicjach zawartych w OWU znajdują się również informacje dotyczące tak zwanego „ rażącego niedbalstwa”.

 

Co oznacza rażące niedbalstwo?

 

To inaczej nasze bardzo nieostrożne zachowanie, które doprowadza do powstania szkód. W przypadku ubezpieczenia domu za rażące niedbalstwo uważa się również nie przeprowadzenie obowiązkowych badań technicznych nieruchomości takich jak przegląd kominów, pieca czy instalacji elektrycznej. Mec.Bartłomiej Janyga z Kancelarii Prawnej B.Janyga i Wspólnicy dla „Głos Wielkopolski”[15.07.18]wyjaśnia: „Za rażące niedbalstwo uznaje się w orzecznictwie polskich sądów sytuacje przekroczenia podstawowych, elementarnych zasad staranności, postępowaniu poniżej minimalnego, elementarnego poziomu wiadomości lub umiejętności, graniczące z rozmyślnym działaniem rażące niedbalstwo uznał zachowanie ubezpieczonego w jednej ze spraw sąd w sytuacji, gdy ubezpieczony w stanie nietrzeźwości zasnął z papierosem w ręku, wskutek czego doszło do wzniecenia pożaru”.

 

„All risks oznacza, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody, poza tymi wyraźnie wskazanymi w warunkach ubezpieczenia”

 

Wyjaśnia ekspert i dodaje: „Ograniczony zakres ubezpieczenia to drugi, po rażącym niedbalstwie powód braku wypłaty odszkodowań. Wybierając polisę trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel wylicza składkę dostosowana do zakresu ubezpieczenia, w związku z czym nadmierna oszczędność może spowodować, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania”.

 

Ochrona all risks działa zapewnia ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń oprócz tych, które są wymienione w katalogu wyłączeń

 

All risks co prawda daje szeroki zakres ochrony, ale nie jest on nieograniczony. Posiadając formułę all risks osoby ubezpieczone łatwiej otrzymują odszkodowania. Jeśli bowiem zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania musi wyraźnie wskazać wyłączenie spod odpowiedzialności (który dokładnie punkt w katalogu wyłączeń dotyczy danego przypadku).

 

Źródło: www.gloswielkopolski.pl