30.11 2018

Ubezpieczenie ochrony prawnej polega na refundacji kosztów usług adwokackich, kosztów sądowych, kosztów ochrony prawnej w zamian za regularne płacone składki. Co prawda polisa nie zapewnia automatycznego rozwiązania problemów (np. wygrania sprawy w sądzie), posiadając jednak tego rodzaju polisę mamy świadomość (co zdecydowanie zmniejsza stres), że nie musimy martwić się koszty  przeznaczone np. dla adwokata.

 

Jakie koszty pokryje ubezpieczenie ochrony prawnej?

 

W ramach polisy, osoby ubezpieczone mogą otrzymać  wsparcie finansowe w różnych sytuacjach wymagających pomocy adwokatów czy radców prawnych. Ponadto polisa pokryje również wydatki typu: koszty  postępowania sądowego  i egzekucyjnego, postępowania polubownego, opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, podróży ubezpieczonego do sądu z siedzibą za granicą, jeżeli stawiennictwo ubezpieczonego jest obowiązkowe, tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą. Oczywiście oferty poszczególnych zakładów ubezpieczeń mogą się od siebie różnić pod względem zarówno zakresu ochrony jak i sum ubezpieczenia.

 

Szeroki zakres ochrony

 

W zależności od polisy (każde TU posiada swoje warunki) ubezpieczenie ochrony prawnej „działa” w wielu różnych sytuacjach. Do takich wydarzeń zaliczyć możemy m.in.:  w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku, oraz ochrona danych osobowych), spraw związanych z zawartymi umowami (np. reklamacje towarów i usług), obrony w sprawach karnych itp. Zakłady ubezpieczeń oferują wiele różnych wariantów ochrony, skierowanych do różnych osób.

 

Przed podpisaniem umowy sprawdź warunki umowy

 

Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy z zakładem ubezpieczeń  należy  sprawdzić jakie usługi wchodzą w zakres ubezpieczenia. Warto tez sprawdzić sum do jakich kwot Towarzystwo poniesie koszty w razie zaistniałego problemu prawnego. Warto również zwrócić uwagę na kwotę minimalną. Należy tez pamiętać o tym, że jako osoby ubezpieczone mamy pewne obowiązki polegające m.in.: na regularnym opłacaniu składek.

 

Żródło: www.infor.pl  www.rp.pl