17.01 2018

KNF nałożyła na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł, na Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska – karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł i na spółkę Investment Friends – karę w wysokości 400 tys. zł.

 

Aviva TUO i Inter Polska TU ukarane

 

W dniu 16 stycznia podczas trzysta siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała o nałożeniu kar finansowych na Aviva TUO i Inter Polska TU. KNF podała, że fundusz nie poinformował o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów wynoszącego ponad 10 proc. o co najmniej 2 proc., które nastąpiły 27 sierpnia 2015 r. i 13 stycznia 2017 r.

 

Opóźnienia wypłat odszkodowań i brak spełnienia obowiązków informacyjnych

 

Kara dla pierwszego z towarzystw wyniosła 10 tys. zł, natomiast dla drugiego – 1 tys. zł. Aviva została ukarana w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych (naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Z kolei sankcja dla Inter Polska to efekt zidentyfikowania kilku przypadków niedopełnienia obowiązków informacyjnych (naruszenie art. 14 ust. 3 w/w ustawy).

 

Źródło: www.knf.gov.pl