12.03 2019

Z najnowszego badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” wynika, że 2,3 mln Polaków skorzystało w ubiegłym roku z tego rodzaju usług. To podobna liczba jak w latach 2017 i 2018, ale aż ponad dwukrotnie większa niż w roku 2013. Które usługi assistance uważamy za najbardziej wartościowe?

 

Największą wartość ma dla nas assistance samochodowe

 

Okazuje się, że największą wartość ma dla nas pomoc samochodowa / komunikacyjna (przykładowo holowanie, pomoc przy zepsutym aucie). Nieco mniej cenimy pomoc medyczną (domowa wizyta lekarska, rehabilitacja etc.). Na trzecim miejscu znajduje się pomoc turystyczną / podróżne (a więc m.in. organizacja leczenia podczas zagranicznego wyjazdu czy pomoc w przypadku zgubienia bagażu), a na czwartym – assistance domowe (np. naprawa urządzenia używanego w domu, które uległo awarii, przez fachowca).

 

81% badanych wie, czym jest pomoc ubezpieczyciela

 

Najczęściej rozumiemy je jako usługi pomocowe / ratunkowe, usługi ubezpieczeniowe /usługi dodatkowe lub usługi samochodowe / komunikacyjne.

 

„Typowy konsument usług assistance”

 

Jak zauważa w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Tomasz Frączek, prezes firmy Mondial Assistance: „Typowym konsumentem usług pomocowych jest mężczyzna mieszkający w dużym mieście, tzn. powyżej 200 tys. mieszkańców, dobrze sytuowany, sprawujący funkcję kierowniczą bądź specjalisty, z dochodem rozporządzalnym w wysokości blisko 5 tys. zł na gospodarstwo domowe.

 

Źródło: www.infowire.pl

  • Jagoda Nowicka

    a artykułu wynika, że największą wartość ma dla nas assistance samochodowe. Może nie tyle największą co na pewno najpopularniejszą. Ja cenie sobie assistance jak wyjeżdżam z rodziną za granice na wakacje.

  • Krzysztof Sobota

    Dla mnie przy wyborze Assistance kluczowa jest kwestia holowania i auta zastępczego!