09.10 2018

Ideą ubezpieczeń samochodów jest przywracanie stanu sprzed szkody, czyli naprawienie auta. Z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, lepiej aby kierowcy jeździli sprawnymi i dobrze naprawionymi samochodami. Eksperci rynku ubezpieczeń potwierdzają, że większość kierowców woli gotówkę.

 

Naprawa czy gotówka? Kierowcy mają wybór

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, oczywistym jest fakt, aby kierowcy poruszali się po drogach sprawnymi samochodami. Wielu kierowców jednak woli w gotówce otrzymać równowartość naprawy. W ostatnim raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości  pt. „Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych” wyraźnie promuje się rozwiązanie, w którym to gotówkowa forma rozliczeń będzie na pierwszym miejscu.

 

Lepiej jeździć sprawnymi autami

 

Konsekwencje naprawy auta tanim sumptem może nieść za sobą ryzyko niebezpiecznego poruszania się po drogach. Stan techniczny auta przekłada się bowiem bezpośrednio na bezpieczeństwo podróży. Niestety najczęściej właściciele samochodów wybierają sposób rozliczania się z TU w gotówce, a po wykonaniu napraw – część pieniędzy zostaje w ich portfelach.

 

Rozliczanie bezgotówkowe daje właścicielom pojazdów gwarancję,  że całość odszkodowania jest przeznaczona na naprawę

 

Rozliczenie bezgotówkowe przy naprawie daje gwarancję, iż kwota odszkodowania przeznaczona jest na naprawę przy użyciu sprawdzonych technologii.

 

Od kwietnia 2015 r. rynek ubezpieczeń funkcjonuje inaczej

 

Wytyczne KNF sprawiły diametralne zmiany w procesach obsługi szkód, wynikające też m.in. z wytycznych komunikacyjnych KNF. Nowe prawo spowodowało, że od 1 kwietnia 2015 r. rynek ubezpieczeń funkcjonuje inaczej. Towarzystwa  mają uregulowane umowami kwestie dostaw części zamiennych oraz usług napraw pojazdów, a w ramach oferowanych kosztorysów gwarantują możliwość wykonania naprawy. Są w stanie zorganizować także transport pojazdu z miejsca jego postoju do warsztatu, a po naprawie z powrotem do klienta w taki sposób, aby jak najmniej angażować poszkodowanego w naprawienie jego szkody.

 

Naprawa czy gotówka? 

 

Propozycje Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości nie zmienią sytuacji poszkodowanych. Nie wpłynie również na ich sytuację majątkową. Opcje pozostaną wciąż te same. Suma pieniężna, która według IWS miałaby być płacona w gotówce, nadal będzie kalkulowana z użyciem kosztorysu, który stanowi i będzie stanowił jedyne narzędzie, pozwalające określić wysokość wypłaty. Chęć naprawy auta skutkować będzie przywróceniem go do stanu „sprzed”, co w myśl proponowanych zmian może będzie poparte dokumentacją w postaci faktur za części zamienne i usługę naprawy.

 

Źródło: www.piu.org.pl