23.03 2018

Porozumienie zostało podpisane po ty, by ułatwić pacjentom, oraz klientom instytucji finansowych dochodzenia ich praw. Osoby, lub ich bliscy którzy mieli do czynienia z błędami medycznymi, będą mogły szybciej dochodzić swoich praw.

 

Wzajemne szkolenia ekspertów ze swoich biur, aby odpowiednio doradzić poszkodowanym  

 

Pierwsze tego typu spotkanie już się odbyło w ramach szkolenia tzw. Koalicji Infolinii koordynowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na dzień 19 kwietnia Rzecznicy zaplanowali pierwszą wspólną konferencję poświęconą praktycznym aspektom dochodzenia rekompensaty za utratę zdrowia i życia. Będzie ona okazją do zaprezentowania jakie możliwości udzielania wsparcia mają obaj Rzecznicy.

 

Głównym celem jest ułatwienie pacjentom i klientom instytucji finansowych uzyskania wsparcia w dochodzeniu swoich praw

 

Współpraca jest efektem obserwacji w obrębie niektórych wspólnych kompetencji obu stanowisk. Szczególnie chodzi o te przypadki, kiedy osoby poszkodowane pozostają w placówkach szpitalnych. To właśnie w szpitalach zdarza się, iż wskutek błędów medycznych osoby umierają, bądź pozostają trwałymi inwalidami. W takiej sytuacji zarówno pacjenci lub ich rodziny mogą rościć o odszkodowanie do placówki, w których popełniono błąd medyczny. Osoby, które zdecydują się na taki krok, dzięki współpracy będą  mogły szybciej dochodzić swoich praw.

 

W przypadkach błędów medycznych wsparcie zarówno od strony medycznej jaki prawniczej – bardzo potrzebne

 

Jak to wygląda do tej pory w praktyce. W  praktyce tego typu sprawy są zgłaszane do ubezpieczyciela, który chroni w zakresie OC szpital w którym doszło do uchybień i błędów. Sprawy ciągną się długo, a osoby poszkodowane potrzebują zarówno wsparcia prawniczego jak i informacji na płaszczyźnie medycznej.  Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia: „ Korzystając z opinii medycznego konsultanta wojewódzkiego lub krajowego, możemy znaleźć argumenty wskazujące na błąd medyczny. W naszych kompetencjach leży przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do placówki medycznej”.

 

Rzecznik Finansowy pomaga na etapie, kiedy szpital przyzna się do błędu

 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy wyjaśnia: „ Do naszych kompetencji należy podejmowanie działań w stosunku do ubezpieczyciela danej placówki medycznej. Zajmujemy się kwestiami typowo prawnymi. Jeśli klient trafi do nas już z potwierdzeniem, że mamy do czynienia z błędem medycznym, będzie nam łatwiej skutecznie podjąć np. postępowanie interwencyjne. Możemy w nim wskazać argumenty prawne wspierające roszczenia klienta. Zależą one od rodzaju szkody, sytuacji danej osoby czy warunków umowy ubezpieczenia danej placówki medycznej. Klient może domagać się zarówno zadośćuczynienia, odszkodowania, jak i nawet renty”.

 

Źródło: www.rp.pl   www.rf.gov.pl