18.06 2018

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podsumowuje rynek ubezpieczeń komunikacyjnych po pierwszym kwartale tego roku. „Na rynku po pierwszym kwartale 2018 r. widać zarówno wyhamowanie wzrostu składki jak i wzrostu wypłat. Pozostaje pytanie, czy jest to trwała tendencja” – stwierdził cytowany w komunikacie Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Według ekspertów z PIU nastąpiło wyhamowanie wzrostu składki i wypłat

 

Od stycznia do marca tego roku składka z ubezpieczeń OC wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 6,8 proc.), odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 2,3 mld zł (wzrost o 2,9 proc.), składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 12,5 proc.), a odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 1,3 mld zł (wzrost o 9,2 proc.).

 

PIU: Polscy ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym kwartale tego roku łącznie 10,5 mld zł poszkodowanym i klientom. W tym samym czasie ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek

 

Na rynku ubezpieczeń majątkowych (bez ubezpieczeń komunikacyjnych) wartość składek wyniosła 4,7 mld zł i była o 6,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1 mld zł, spadek rok do roku o 1,4 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (688 mln zł, wzrost o 15,6 proc.) oraz ubezpieczenia OC (641 mln zł, wzrost rok do roku o 10,8 proc.).

 

PIU poinformowała również, iż wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 5,7 mld zł (spadek o 7,4 proc.), a wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,4 mld zł (spadek o 3,9 proc.). „Ubezpieczyciele życiowi czekają przede wszystkim na ostateczny kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i decyzję o zwolnieniu z podatku od aktywów środków, gromadzonych na długoterminowe oszczędzanie. Nie mam wątpliwości, że cele PPK powinny być realizowane z udziałem ubezpieczycieli. Mają oni nie tylko doświadczenie w zarządzaniu aktywami, ale też znakomite kontakty z pracodawcami, co pozwoli znacząco zwiększyć świadomość o PPK” – podsumowuje Prądzyński.

 

Źródło: www.piu.org.pl