Logo PIU

15.03 2019

W dniu 1 marca 2019 roku Polska Izba Ubezpieczeń otworzyła swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Celem utworzenia przedstawicielstwa jest aktywny udział w pracach legislacyjnych na forum europejskim a także reprezentowanie interesów polskiego rynku ubezpieczeń.

 

Biuro PIU zapewni ekspercki głos doradczy przy implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego

 

Do PIU dołączyła Iwona Szczęsna, której zadaniem jest organizacja pracy biura Izby w Brukseli. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe to m.in. współtworzenie EIOPA i kierowanie Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w zakresie rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU komentuje wybór Iwony Szczęsnej na koordynatora prac otwartych z nowym biurem: „Izbę wzmocniła osoba z bardzo dużym doświadczeniem w obszarze współpracy międzynarodowej. To bardzo istotne w czasach, gdy coraz więcej regulacji prawnych ma swój początek poza Polską. By jak najlepiej wykonywać nasze ustawowe obowiązki, musimy stale śledzić prace najważniejszych europejskich instytucji”

 

„Cieszę się, że rodzimy rynek ubezpieczeniowy będzie miał swojego stałego przedstawiciela w Brukseli. To dla mnie ogromny zaszczyt i możliwość wsparcia ustawowo umocowanego samorządu w trosce o interesy polskiego rynku” – powiedziała Iwona Szczęsna.

 

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce

 

Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku. Polska Izba Ubezpieczeń od 1998 r. jest członkiem Insurance Europe. Jest to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z 33 europejskich krajów. Integruje działania partnerów z wszystkich stron starego kontynentu. Podstawowym wyzwaniem jakie stawia sobie organizacja jest rozwiązywanie problemów związanych ze strategicznymi interesami europejskich firm ubezpieczeniowych. W szczególności dotyczy to ich otoczenia prawnego.

 

 

Źródło: www.piu.org.pl

  • Krzysztof Sobota

    Powodzenia!