25.08 2017

Do Sejmu wpłynął właśnie rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Prace nad aktem mogą ruszyć już w przyszłym miesiącu.

 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć informację, że 25 lipca przyjęty został przez Radę Ministrów projekt polskiej wersji IDD i trafił do Izby Niższej w dniu 21 sierpnia. Następnie został on skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Ustawa ma obowiązywać od 23 lutego 2018 roku, a prace nad proponowanymi regulacjami mogą się rozpocząć już w przyszłym miesiącu.

 

Projekt ma zająć się przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, czyli IDD, które zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowe regulacje mają zastąpić obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Obecnie proponowane przepisy zawierają pewne rozwiązania, które zwiększają i ujednolicają ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji.

 

Projekt regulacji ma częściowo implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 s. 349), w zakresie art. 91 wprowadzającego zmiany w dyrektywie 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, odnoszącego się do dodatkowych wymogów w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu. Ponadto termin rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2014/65/UE został przesunięty o rok, tj. od dnia 3 stycznia 2018 r. (na mocy dyrektywy 2016/1034).

 

Źródło: news@gu.com.pl, Artur Makowiecki