11.10 2018

Z badań* przeprowadzonych przez PIU jasno wynika, że prawie 50 proc. Polaków jest otwarta na współfinansowanie opieki zdrowotnej, a zdecydowana większość (niemal 80 proc.) chciałaby, aby to pracodawca zapewniał  im okresowe wizyty u lekarzy.

 

Profilaktyka przede wszystkim

 

Pracownicy objęci prywatną opieką zdrowotną korzystają z niej nie tylko wtedy, kiedy już muszą skorzystać z lekarza z powodów zdrowotnych. Korzystają ze świadczeń również w ramach profilaktyki, a ta jak wiadomo jest niezmiernie ważna. Zapewnienie pełnej profilaktyki medycyny pracy przyniesie korzyści nie tylko pracownikowi, ale także jego pracodawcy.

 

Rośnie zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej

 

W związku z tym, iż z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wizyty u lekarzy okres oczekiwania na świadczenia zdrowotne wzrasta. Z badania „Współfinansowanie służby zdrowia”, (raport badawczy Havas Media Group dla Polskiej Izby Ubezpieczeń) jasno wynika, że według Polaków okres oczekiwania na lekarza specjalistę  – w ramach NFZ powinien trwać: na lekarza POZ  – 1 dzień, (tak powiedziało blisko 80 proc. badanych), na wizytę u specjalisty – najwyżej 3 dni, (opowiedziało się za tym 53 proc. badanych), na badania diagnostyczne – najwyżej 3 dni,  tak chciałoby ok. 66 proc. ankietowanych).

 

Polacy płacą za świadczenia z własnej kieszeni

 

Wielu badanych, korzystających z prywatnej opieki medycznej  jest przekonanych o wyższej jakości obsługi i lepszym podejściu lekarzy. Ponad połowa Polaków korzysta zarówno z prywatnej jak i publicznej opieki. Płaci więc podwójnie za opiekę zdrowotną. Niemal 90 proc. z nich robi to ze względu na długi czas oczekiwania w kolejce do publicznej opieki zdrowotnej. Wielu badanych jest przekonanych o wyższej jakości obsługi i lepszym podejściu lekarzy w prywatnym sektorze.

 

Nie leczymy się kompleksowo

 

Większość z nas (60 proc. korzystających z prywatnej opieki), wydaje ponad 100 zł miesięcznie na prywatne świadczenia zdrowotne dla najbliższych, a 20 proc. nawet ponad 200 zł. Środki te wydawane są nieefektywnie. Dlaczego? Wydawane są bowiem tylko na pojedyncze świadczenia, które nie sprawiają, że kompleksowo zajmujemy się swoim zdrowiem. Wartym pokreślenia jest fakt, że niemal 40 proc. osób, posiadających prywatny pakiet opieki medycznej, płaci za nią do 50 zł miesięcznie. Ubezpieczenia lub abonamenty uprawniają nie do jednej wizyty, a wielu, w zależności od potrzeby. Właśnie taki dostęp do leczenia w ramach stałych opłat jest efektywniejszy.

 

Raport PIU: „Ponad 45 proc. Polaków uważa, że zwiększenie współfinansowania opieki zdrowotnej przez obywateli pozwoli na polepszenie jakości tej opieki”

 

Jak wynika z raportu tylko 21 proc. badanych potwierdziło, że ma pakiet medyczny. Zwiększenie tego odsetka może odciążyć system publiczny. Jak to zrobić? Niemal 60 proc. ankietowanych byłoby zainteresowanych posiadaniem prywatnego pakietu, przy założeniu, że pracodawcy uczestniczyliby w pokryciu jego kosztów.

 

*Badanie „Współfinansowanie służby zdrowia”, raport badawczy Havas Media Group dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, kwestionariusz internetowy (CAWI), próba 1000, sierpień 2018r.

 

Źródło: www.piu.org.pl