03.12 2018

W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Z myślą o nich, RESO Europa Service Sp. z o. o. wprowadziło do swojej oferty nowy produkt Balcia Insurance SE. Ubezpieczenie cudzoziemców zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW oraz OC w życiu prywatnym.

 

Rekordowa ilość cudzoziemców w Polsce

 

W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców, które znacznie ułatwiły im podjęcie pracy w naszym kraju.

 

Najczęściej zatrudnianymi obcokrajowcami są Ukraińcy

 

Tej nacji dotyczy aż 85% wszystkich zezwoleń na pracę w 2017 roku. Jak wynika z prognoz Narodowego Banku Polskiego, możemy spodziewać się napływu dodatkowych 200-300 tysięcy Ukraińców każdego roku. W dalszej kolejności na emigrację zarobkową do Polski decydują się Białorusini, Wietnamczycy, Mołdawianie, Hindusi, Nepalczycy, Turcy, Armeńczycy oraz Chińczycy.

 

RESO: „Wprowadzenie do oferty nowego produktu jest odpowiedzią na potrzeby rynku”

 

W związku ze znaczącym napływem obcokrajowców do Polski w ostatnim czasie, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty nowy produkt – ubezpieczenie cudzoziemców, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW.

 

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o. wyjaśnia: „Nasze nowe ubezpieczenie jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Wdrożyliśmy ten produkt przede wszystkim ze względu na Ukraińców i Białorusinów. Przybywając do Polski bardzo często decydują się na nasze ubezpieczenie graniczne. Ubezpieczenie cudzoziemców z pewnością zapewni im komfort psychiczny i konkretną pomoc w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia”.

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie dla cudzoziemców?

 

Ubezpieczenie dla cudzoziemców jest przeznaczone dla osób fizycznych, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, a przebywają na terenie naszego Polski. Ubezpieczyciel oferuje umowę na okres jednego dnia do maksymalnie jednego roku. Forma ubezpieczenia: indywidulna lub grupowa . Jeśli zainteresowany wybierze formę grupową wówczas wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna oraz okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych.

 

Co obejmuje polisa?

 

Ubezpieczenie cudzoziemców obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL; dostępne sumy ubezpieczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC; dostępne sumy gwarancyjne: 50.000 PLN, 100.000 PLN) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW; dostępne sumy ubezpieczenia: 10.000 PLN, 20.000 PLN).

 

Agenci mają możliwość przygotowania ubezpieczenia w uproszczony sposób

 

W Panelu Agenta, systemie sprzedaży RESO Europa Service, dodano funkcjonalność, dzięki której agenci mają możliwość przygotowania polisy ubezpieczenia cudzoziemców w uproszczony sposób, korzystając z jednego z trzech wariantów. Dwa z nich zawierają maksymalne wartości sumy ubezpieczenia/gwarancyjne bez możliwości ich zmian (tzw. gotowce), natomiast wariant III jest elastyczny i można w nim samodzielnie wybrać wysokość sum ubezpieczenia.

 

Źródło: reso.com.pl