13.03 2019

Kwota szkód spowodowanych przez nieubezpieczanych kierowców w Unii przekroczyła już miliard euro. W związku z tym Parlament Europejski chce zwiększenia kontroli polis. Za brak ubezpieczenia zaostrzą się sankcję – mowa jest nawet o konfiskacie samochodu.

 

Rozszerzenie kontroli w zakresie OC

 

Na terenie UE policja nie kontroluje ważności ubezpieczenia OC samochodów, które zarejestrowane są poza granicami kraju. Jednak to może się zmienić. Rosnące roszczenia za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców spowodowały, że w ramach trwającego przeglądu unijnych przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. Zaproponowano rozszerzenie kontroli w zakresie OC.

 

Systemy automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych

 

Kontrola ma odbywać za pomocą systemu kamer odczytujących numery tablic rejestracyjnych samochodów, które zostaną połączone z systemem EUCARIS (Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy). System wykorzystywany obecnie jest do zwalczania wykroczeń drogowych i egzekwowania mandatów od sprawców spoza kraju popełnienia wykroczenia.

 

Systemy automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych wykorzystywane są w większości krajów Unii Europejskiej, ale stopień ich zaawansowania jest różny. Począwszy od systemu opartego na stacjonarnych kamerach np. przy autostradach – po mobilne kamery w policyjnych radiowozach, pozwalające odczytać numery rejestracyjne aut w trakcie jazdy i w ciągu kilkunastu sekund sprawdzić czy jego właściciel ma OC. ANPR mają już m.in.: Belgia, Dania, Francja, Niemcy (w większości landów), Węgry, Szwecja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania.

 

Kary dostosowane do lokalnych przepisów

 

Propozycje Parlamentu Europejskiego jest karanie zagranicznych kierowców bez polisy OC według przepisów obowiązującej w danym państwie. Nie jest to dobra wiadomość dla polskich kierowców. Większości krajów UE stosuje wyższe sankcje za brak ubezpieczenia pojazdu, a w niektórych – takich krajach jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy – możliwa jest nawet konfiskata nieubezpieczonego pojazdu.

 

Źródło: www.auto-swiat.pl

  • Krzysztof Sobota

    OC jest obowiązkowe i warto pamiętać o terminach obowiązywania polis.