19.02 2019

Osobom, które zawarły ubezpieczenie w sezonie jesiennym ubiegłego roku, Concordia zaoferuje możliwość ubezpieczenia ryzyka suszy tylko w odniesieniu do zbóż ozimych.  Wczoraj – 18 lutego ruszył  pilotażowy projekt ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy.

 

Nowy model ochrony

 
Zawierając umowę ubezpieczenia, ubezpieczyciel będzie opierać się na modelowaniu kategorii gleb z dokładnością do każdego pola, a w likwidacji szkód wykorzysta metody obrazowania satelitarnego, które pomogą w określeniu przez rzeczoznawców plonu rzeczywistego na polach uprawnych.

 

Concordia: „zależy nam na tym, żeby klienci dokładnie znali zasady funkcjonowania polisy”

 

Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia należącej do Grupy Generali wyjaśnia: „Ze względu na fakt, że jest to zupełnie nowe ryzyko, bardzo zależy nam na tym, żeby klienci dokładnie znali zasady funkcjonowania polisy. Ubezpieczenie ryzyka suszy, objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65%, jest związane z zastosowaniem pomniejszenia każdej szkody o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu. Bardzo ważną kwestią jest, żeby rolnicy wiedzieli o franszyzie redukcyjnej w wysokości 25% sumy ubezpieczenia na danym polu (poziom franszyzy redukcyjnej wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”.

 

Od marca w sprzedaży ubezpieczenie upraw od gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu  z dopłatą budżetu państwa sięgającą 65%
 
Od 25 marca, Concordia Ubezpieczenia uruchomi ubezpieczenie upraw od gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu. Rolnicze rośliny uprawne będą mogły zostać ubezpieczone od gradu lub w pakietach ryzyk. Warzywa i owoce natomiast – od ryzyka gradu. Wszystko to z dopłatą budżetu państwa sięgającą 65%. Ponadto ubezpieczyciel oferować również będzie ubezpieczenia dodatkowe w ramach klauzul szczególnych. Takich, które  dają ochronę np. od 8% ubytku w plonie oraz zabezpieczające finanse rolnika przed ryzykiem ognia, które będą sprzedawane na warunkach komercyjnych.

 

Concordia przygotowała materiał informacyjny, w którym przedstawia najważniejsze kwestie na temat konstrukcji ubezpieczenia.

 

Źródło; www.concordiaubezpieczenia.pl