07.12 2016

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń . Ustawa ma zastąpić obecne przepisy. Planowany termin przyjęcia projektu to kwiecień 2017 roku.

 

 

Zmiany przewidują między innymi, że każdy agent, broker, sklep czy porównywarka internetowa pośrednicząca w sprzedaży polis będą musieli poinformować np. o prowizjach otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych. Ustanowienie nowych regulacji prawnych wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

 

 

Projekt ustawy przewiduje zmiany mające na celu poprawę regulacji na rynku detalicznych produktów ubezpieczeniowych. Dyrektywa dąży do zapewnienia równych zasad działania wszystkim uczestnikom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz zwiększenia poziomu ochrony osób ubezpieczonych.

 

 

Projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich, które mają przyczynić się  do zwiększenia świadomości osób ubezpieczonych. Jak podano na stronach Kancelarii Prezesa RM: „Celem zmian jest zapewnienie niezakłóconej konkurencji, ochrony konsumentów i integracji rynku. Projekt ustawy powinien zawierać m.in. następujące regulacje: rozszerzenie zakresu stosowania obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego na wszystkie kanały dystrybucji, w tym na zakłady ubezpieczeń i ich pracowników oraz pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające, określenie konfliktów interesów, zarządzanie nimi i ich łagodzenie, poprawa adekwatności i celowości porad, zapewnienie posiadania przez dystrybutorów ubezpieczeń kwalifikacji, które są odpowiednie do złożoności sprzedawanych produktów, określenie dodatkowych obowiązków informacyjnych względem klientów (np. obowiązek ujawniania charakteru i natury wynagrodzenia), określenie sposobu przekazywania informacji, uproszczenie i zbliżenie procedur regulujących możliwość wchodzenia na zagraniczne rynki ubezpieczeń w całej UE, oraz zapewnienie możliwości składania skarg oraz ustanowienie pozasądowych procedur reklamacyjnych”.

 

 

Źródło: www.bip.kprm.gov.pl

  • BiBi

    opowieści o prowizji znacząco podniosą świadomość ubezpieczeniową w narodzie 🙂
    przecudowne to 🙂