logo

14.03 2019

Rzecznik Finansowy zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o nieprawidłowościach w działaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gefion. Firma już w zeszłym roku otrzymała uwagi od RF, ale poprawy nie widać. Przedstawiciele KNF podkreślają jednak, że w przypadku takiego modelu oferowania ubezpieczeń na polskim rynku, urzędnicy mają związane ręce – czytamy na portalu www.bankier.pl

 

172 wnioski o interwencję w sprawie polis od Gefion

 

W 2018 roku do Rzecznika Finansowego skierowano 172 wnioski o interwencję w sprawie sprzedawanych w Polsce ubezpieczeń komunikacyjnych OC firmy Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze. To dominująca większość wszystkich 183 skarg złożonych w związku z tym ubezpieczycielem. Krystyna Krawczyk z biura Rzecznika Finansowego wyjaśnia: „Jeśli na firmę mamy ponad cztery razy więcej skarg, niż wskazywałby na to udział rynkowy, to jest to bardzo poważny sygnał o problemach z likwidacją szkód. Tym bardziej że równocześnie obserwujemy, że z kwartału na kwartał rośnie znaczenie tej firmy w tym segmencie rynku. Stąd, kontynuując naszą współpracę w tym obszarze, poinformowaliśmy Komisję Nadzoru Finansowego o tym, jak wygląda sytuacja po wstępnym podsumowaniu 2018 r.”

 

Rzecznik Finansowy: „Pierwsze niepokojące sygnały od konsumentów docierały do nas już rok temu”

 

W związku z coraz liczniejszymi skargami doszło nawet do spotkania przedstawicieli instytucji z firmą sprzedającą polisy. Zabiegano o podjęcie przez przedsiębiorcę działań mających na celu zmniejszenie liczby zgłaszanych skarg. Ale, jak informuje RF, mimo złożonych deklaracji dobrej woli nie doszło do poprawy standardów.

 

Lista zastrzeżeń jest długa

 

Jakie to standardy, czytamy w piśmie skierowanym przez Rzecznika do KNF. Na liście zastrzeżeń znalazły się m.in.: utrudniony kontakt z likwidatorami szkody, żądanie od klientów ponownego składania dokumentów już złożonych lub takich, do których firma mogłaby dotrzeć sama, korzystając z własnych uprawnień, zaniżanie wysokości odszkodowania, nieuprawnione kwalifikowanie szkód jako tzw. szkoda całkowita (zobacz też: „Szkoda całkowita zmorą kierowców. Zawyżane wartości, zaniżane odszkodowania”), nieprzestrzeganie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, opieszałość w likwidacji szkód objętych obowiązkowym OC samochodowym.

 

Sprawą Gefionu zajmują się nie tylko instytucje w Polsce

 

„Tematy związane z działalnością transgraniczną Gefion Insurance A/S pozostają również w obszarze zainteresowania EIOPA [Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – red.]. KNF aktywnie uczestniczy w prowadzonej przez EIOPA platformie wymiany informacji nadzorczych o działalności transgranicznej Gefion International A/S” – informuje Jacek Barszczewski.

 

Reklamację należy składać do firmy Crawford Polska Sp. z o.o

 

Jak podaje Rzecznik Finansowy w ubiegłym roku odebrano 116 telefonów od zdezorientowanych posiadaczy OC komunikacyjnego firmy Gefion. Nie byli oni pewni w którym kraju odbywałby się ewentualny spór z firmą. Nie wiedzą też któremu podmiotowi zgłosić reklamację, skoro w Polsce przedstawicielem Gefiona jest firma Polins Sp. z o.o., natomiast likwidacją szkód zajmuje się firma Crawford Polska Sp. z o.o.

„Reklamację należy składać do firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez KNF, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce”.

 

W przypadku wejścia na drogę sądową w sporze z Gefion  pozew składać należy do sądu w Polsce właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub zdarzenia

 

Korespondencję do przedsiębiorcy można skierować na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce – Crawford Polska Sp. z o.o. Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego zachęcają jednak, by po odrzuceniu reklamacji przez Gefion, a przed złożeniem sprawy do sądu – zgłosić sprawę do instytucjonalnego przedstawiciela ubezpieczonych.

 

Źródło: www.bankier.pl

  • Krzysztof Sobota

    Gefion to obecnie duże nieporozumienie. Niska cena OC w tym przypadku oznacza duże problemy kierowców, którzy z Gefionu domagają się odszkodowania.

  • Kuba poszkodowany

    Podobnie PZU walka z nimi to jak walka z wiatrakami