04.10 2018

Rzecznik Finansowy od kilku dni posiada jeszcze szersze kompetencje. Nowe przepisy, które weszły z początkiem października uzupełniają bowiem lukę w ochronie klientów rynku finansowego. Do tej pory klienci zakładów ubezpieczeń nie mogli zgłosić zastrzeżeń dotyczących działalności np. brokerów.

 

Nowe przepisy po raz kolejny poszerzają kompetencje Rzecznika Finansowego

 

Dotychczas Rzecznik nie miał podstaw do podstaw do podjęcia postępowania interwencyjnego wobec nich lub przeprowadzenia postępowania polubownego. Tego typu pośrednicy nie byli też objęci obowiązkami nałożonymi przez tzw. ustawę reklamacyjną.  Nadkłada ona obowiązek rozpatrzenia reklamacji klienta w określonym terminie. Przy czym chodzi tu o spory w zakresie nie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

 

Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego wyjaśnia: „W praktyce będą to sprawy związane z czynnościami związanymi z działalnością pośrednika ubezpieczeniowego. Na przykład takie w których agent nie zaproponował osobie przewlekle chorej ubezpieczenia turystycznego zawierającego opcję obejmującą przypadki zaostrzenia się chorób przewlekłych. Tymczasem zgodnie z wymogami ustawy jest zobligowany do zbadania potrzeb klienta przed wystawieniem polisy i zaproponowania odpowiedniej polisy – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

 

RzF: „Celem tej regulacji, jest wyrównanie i harmonizacja poziomu ochrony klienta, niezależnie od tego za pośrednictwem jakiego kanału klient zawiera umowę ubezpieczenia”

 

Ekspert zwrócił również uwagę na to, że nowa regulacja nie dotyczy tylko agentów, ale i szeroko pojętych dystrybutorów ubezpieczeń: „Celem tej regulacji, jest wyrównanie i harmonizacja poziomu ochrony klienta, niezależnie od tego za pośrednictwem jakiego kanału klient zawiera umowę ubezpieczenia. Tworzy ona mechanizmy, które mają zapewnić, że klienci będą mieli pod drugiej stronie uczciwego i profesjonalnego dystrybutora ubezpieczeń. Powinien on postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem swojego klienta. Materiały reklamowe i marketingowe kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta powinny być jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd. W przeszłości były z tym problemy, czego najlepszym przykładem są tzw. polisy z UFK. Mamy nadzieję, że pod rządami nowych przepisów zjawisko tzw. misselingu zostanie istotnie ograniczone”.

 

Analiza potrzeb klienta: RzF: „Dla pośredników tego typu wymogi nie powinny być żadną nowością, potrzeby klienta powinny być bowiem priorytetem

 

Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą przedstawić osobom zainteresowanym daną ofertą tak zwaną analizę potrzeb klienta. Na jej podstawie powinni zaproponować produkt dla niego najlepszy. Ekspert z ramienia RzF jest zdania, że dla pośredników tego typu wymogi nie powinny być żadna nowością, potrzeby klienta powinny być bowiem priorytetem: „Dla znacznej części pośredników, to żadna nowość. Ci, którzy myśleli o zbudowaniu długoterminowej relacji z klientem przeprowadzali taką analizę”- mówi Aleksander Daszewski.

 

Źródło: www.rf.gov.pl