28.03 2018

W odpowiedzi na zapytanie Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

RF: „Dzięki wyrokowi rodzinom poszkodowanych tak ciężko doświadczonym przez los, będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie”

 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy: „Cieszę się z trzech tożsamych uchwał Sądu Najwyższego. Oznacza to, że po raz kolejny udało się zapewnić przewidywalność uprawnień poszkodowanych. Nastąpi też ujednolicenie linii orzeczniczej sądów w tym zakresie. Dzięki temu rodzinom poszkodowanych, tak ciężko doświadczonym przez los, będzie łatwiej uzyskać zadośćuczynienie. Dodaje, że chodzi o przypadki w których członek rodziny jest w tzw. stanie terminalnym czy wegetatywnym. To takie w których osoba żyje, ale nie ma z nią żadnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy”.

 

Przypomnijmy, że w kwietniu zeszłego roku Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytanie, dotyczące bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Pytanie dotyczyło kwestii żądania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia. Jeśli tak, to czy powinno ono być wypłacane z OC komunikacyjnego.

 

Wyrok Sądu Najwyższego otwiera nowy katalog roszczeń

 

Dodano, że decyzja SN oznacza otwarcie nowego katalogu roszczeń – bliscy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych będą mogli wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego o wypłatę zadośćuczynienia. Jest to rekompensata za zerwane więzi. Do tej pory o takie świadczenia mogli wnioskować bliscy osób zmarłych – pisze „PB”.

 

 

Źródło:  www.pb.pl