15.04 2019

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Mondial Assistance w ubiegłym roku największy wzrost wartości usług pomocowych nastąpił w obszarze: assistance domowy. Ponad połowa – 57% ankietowanych osób wskazało, że assistance domowe ma dla nich największą wartość.
Mondial Assistance: „W ubiegłym roku aż 18% nieprzychylnych zdarzeń losowych dotyczyła awarii w domu. To wzrost aż o 4 p.p. w porównaniu do 2017 roku”. (więcej…)