30.04 2019

Niezależnie od długości wyjazdu ubezpieczenie turystyczne jest niezbędną częścią przygotowań na wycieczkę. Czas majówek otwiera sezon letnich wyjazdów, a co a tym idzie wzmożonego zainteresowania ubezpieczeniami na zagraniczne wyjazdy. Eksperci z TU Compensa ostrzegają jednak, że EKUZ nie zawsze „wystarczy” ma ona bowiem wiele ograniczeń.  (więcej…)

29.04 2019

Budynki rolnicze objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Polisa ma za zadanie chronić majątek rolnika nie tylko przed skutkami ognia, ale również od innych zdarzeń losowych, m.in. huraganu, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi czy podtopienia. Eksperci z TU Compensa radzą, co należy zrobić, aby zlikwidować ewentualne szkody z posiadanego ubezpieczenia. (więcej…)

26.04 2019

25 kwietnia Compensa Życie złożyła wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Takie rozwiązanie  w Compensie będzie pełnić funkcję oszczędnościową i ochronną. Dystrybucja oferty będzie prowadzona w ramach bliskiej współpracy z reprezentującymi pracodawców brokerami i w kanale agencyjnym. (więcej…)