27.03 2015

Niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – firma InPost, będzie współpracował z Proamą, jedną z wiodących firm na rynku ubezpieczeń. Dzięki temu InPost rozszerzy swoja ofertę o ubezpieczenia mieszkaniowe i komunikacyjne, oraz skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

(więcej…)

09.02 2015

Kilka dni temu TU Generali wprowadziło zmiany w ubezpieczeniu Assistance Standard. Obecnie Klienci, którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia OC otrzymają bezskładkowo ubezpieczenie Assistance w wariancie STANDARD z sumą ubezpieczenia 1000 zł dla jednego zdarzenia assistance.
  
Zakres ubezpieczenia obejmuje wsparcie w sytuacji unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku zaistniałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

  • pomoc informacyjną,
  • holowanie ubezpieczonego pojazdu – jednorazowy transport do najbliższego warsztatu, nie dalej niż 100 km,
  • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej do warsztatu wskazanego przez Centrum Pomocy Generali (świadczenie bez limitu kosztów),
  • pojazd zastępczy – dla sam. osobowych, niezależnie od ich wieku Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej niż na okres 3 dni (warunki: uszkodzony pojazd był objęty świadczeniem holowania przez Centrum Pomocy Generali, naprawa pojazdu rozpoczęła się najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, Centrum Pomocy Generali ustali na miejscu naprawy, że czas naprawy pojazdu przekroczy 24 h lub naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona).