03.07 2017

Ruszyła nowa kampania reklamowa Prudentiala. Tym razem spoty mają zwrócić uwagę na potrzebę zabezpieczenia finansowego na wypadek poważnego zachorowania. Bohaterem nowych spotów reklamowych nadal jest „młody bóg”, ale tym razem jest mowa poważnych chorobach i związanych z nimi kosztach.
(więcej…)