03.01 2019

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że obowiązują już nowe wysokości kar za brak obowiązkowego OC dla ppm. Wysokość sankcji związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z tytułu pracy.
(więcej…)

20.12 2018

Od dnia 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe – wyższe kary za brak OC dla ppm. Wyższe kary związane są z podwyżką minimalnej płacy. To nie jedyna wzrost cen skierowany do kierowców. Od nowego roku wzrost również kwot mandatów za brak polisy OC.
(więcej…)

02.01 2018


Właścicieli zarejestrowanych pojazdów mechanicznych czeka w tym roku wyższa kara za brak obowiązkowej polisy OC. Wysokość sankcji ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Maksymalny mandat za brak ubezpieczenia OC będzie wnosił 4200 zł dla aut osobowych – to o 200 zł więcej niż w minionym roku.
(więcej…)