06.03 2019

Agent ubezpieczeniowy nie tylko musi zadbać o najlepsze produkty ochronne swoich klientów, ale także musi pamiętać o swoim obowiązkowym ubezpieczeniu. Z takiego rozwiązania muszą skorzystać agenci, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Przypominamy również, że agent, który pracuje na rzecz jednego ubezpieczyciela chroni dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

(więcej…)

29.01 2018

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła w 2017 roku kary o łącznej wartości 20 mln zł. To dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że do takiego wzrostu mocno przyczyniły się Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

 

(więcej…)

18.10 2017

Na trzysta siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie zostały nałożone kary na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

 

(więcej…)