15.04 2019

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Mondial Assistance w ubiegłym roku największy wzrost wartości usług pomocowych nastąpił w obszarze: assistance domowy. Ponad połowa – 57% ankietowanych osób wskazało, że assistance domowe ma dla nich największą wartość.
Mondial Assistance: „W ubiegłym roku aż 18% nieprzychylnych zdarzeń losowych dotyczyła awarii w domu. To wzrost aż o 4 p.p. w porównaniu do 2017 roku”. (więcej…)

07.12 2018

Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom na stokach we Włoszech, Austrii i Francji. Lista kontuzji jest bardzo długa, a przypadki osób, które muszą płacić niebotyczne sumy za transport medyczny do Polski to już nie rzadkość. Zawierając ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na narty koniecznie zwracajmy uwagę, aby ubezpieczenie obejmowało transport poszkodowanego do kraju.
(więcej…)