22.11 2018

Zakłady ubezpieczeń coraz lepiej radzą sobie z wykrywaniem przestępczości ubezpieczeniowej – wynika z Raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Przestępczość ubezpieczeniowa nie omija żadnej z firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność na polskim rynku. Wysoki poziom aktywów Towarzystw Ubezpieczeniowych jest bowiem atrakcyjnym celem dla grup przestępczych.
(więcej…)

13.11 2018

Według raportu przygotowanego dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), ubezpieczyciele intensywnie testują nowe rozwiązania, jednak nie wszyscy decydują się je wdrożyć. To efekt istniejących barier, m.in. trudności w dostępie do zewnętrznych zbiorów danych czy brak wystarczającej liczby pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych.
(więcej…)