01.02 2019

Stosowane odmienne nazwy tych samych pojęć przyczyniają się do wątpliwości interpretacyjnych, a to znacznie utrudnia proces oceny ryzyka. Zakłady ubezpieczeń widząc powyższe trudności zainicjowały wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie. W związku z tym przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności Polskiej Izby Ubezpieczeń zostały opracowane „Minimalne Wymogi Informacyjne”, które zarząd PIU przyjął uchwalą z dnia 18 stycznia br.
(więcej…)

29.01 2019

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) sprawdziła, ile katastrof naturalnych i gwałtownych zjawisk pogodowych wystąpiło w naszym kraju w ciągu ostatniej dekady.W Polsce, mimo że wzrasta świadomość zagrożeń, często nie przewidujemy finansowych konsekwencji katastrof naturalnych. Dlatego jednym z kluczowych zagadnień jest właściwa ochrona dobytku-podkreślają eksperci z Gothaer.

(więcej…)

02.01 2019

Koniec starego roku i początek nowego to zazwyczaj czas wszelkich podsumowań i wniosków. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) również podsumowuje 2018 rok i przedstawia swoje prognozy dotyczące tych tematów, które według ekspertów zdominują obecny 2019 rok na rynku ubezpieczeń.
(więcej…)