13.02 2015

Obraz Wojciecha Kossaka pt. „Zaślubiny Polski z morzem”, trafił w dniu 10 lutego do kolekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Z prywatnych rąk dzieło trafiło do Muzeum dzięki wsparciu Fundacji PZU. W asyście Prezydenta Bronisława Komorowskiego obraz został zaprezentowany szerokiej publiczności.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU. Jest to element strategii zaangażowania społecznego. Oprócz promowania edukacji dzieci i młodzieży, Fundacja wspiera talenty, oraz za pomocą szeroko rozwiniętych działań wspomaga wyrównywanie szans osób, które z różnych względów wymagają wsparcia. Mottem Fundacji jest hasło: „Pomagamy pomagać”.

Prezes PZU S.A Andrzej Klesyk powiedział:, cyt.: „Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy przyczynić się do pokazania szerokiemu gronu odbiorców ważnej pamiątki historycznej. Po Cadillacu Marszałka Piłsudskiego obraz Wojciecha Kossaka to kolejny artefakt wiążący nas z wydarzeniami sprzed wieku i przywracający pamięć historyczną”. Obraz nie jest pierwszym dziełem, które trafiło do polskich muzeów dzięki zaangażowaniu PZU.

Dzięki Fundacji i jej wsparciu finansowemu, do Muzeum Narodowego w Warszawie trafił obraz pt.: „Żydówka z pomarańczami” Aleksandra Gierymskiego, a w 2004 Fundacja PZU współfinansowała również zakup obrazu tego wybitnego twórcy – „Chłopiec niosący snop” dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

17.09 2014

Jak podało PZU w komunikacie, zakup Link4 jest częścią procesu zapoczątkowanego 17 kwietnia 2014 roku. Zawarte wówczas umowy zakładały także przejęcie od RSA Insurance Group plc spółek: litewskiej – Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiej – AAS Balta, a także biznesu estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Łączna kwota transakcji wyniesie ok. 360 mln zł. Płatność za Link4 miała wynieść 90 mln euro.

(więcej…)