22.11 2018

Zakłady ubezpieczeń coraz lepiej radzą sobie z wykrywaniem przestępczości ubezpieczeniowej – wynika z Raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Przestępczość ubezpieczeniowa nie omija żadnej z firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność na polskim rynku. Wysoki poziom aktywów Towarzystw Ubezpieczeniowych jest bowiem atrakcyjnym celem dla grup przestępczych.
(więcej…)