05.02 2018

„Wzrost uśpionych polis, to efekt zgonów osób, które zawierały umowy ubezpieczenia na życie w okresie potransformacyjnym na początku lat 90” – wyjaśnia Aleksander Daszewski z biura rzecznika finansowego.  Jest szansa, że spadkobiercy osób ubezpieczonych będą mogli łatwiej odnaleźć polisy należące do zmarłego, a tym samym odzyskać pieniądze. Powstałby centralny rejestr umów.     
(więcej…)

29.09 2017

11 października 2017 r. Rzecznik Finansowy we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej i Politechniką Warszawską organizuje konferencję międzynarodową poświęconą dotychczasowemu dorobkowi światowemu w obszarze nadzoru nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym, zatytułowaną „Jak chronić konsumenta na rynku finansowym: modele, doświadczenia, wyzwania”.      (więcej…)