27.04 2016

Rzecznik Finansowy opublikował kolejne sprawozdanie przedstawiające, jak często skarżą się klienci korzystający z usług firm ubezpieczeniowych. Jak wynika z analizy raportu, spośród pięciu największych towarzystw obecnych na polskim rynku klienci najbardziej ufają ERGO Hestii, która zanotowała najniższy wskaźnik skarg już w siódmym raporcie Rzecznika.

(więcej…)

28.08 2015

Uchwała sejmu zlikwidowała urząd Rzecznika Ubezpieczonych. Na to miejsce został powołany Rzecznik Finansowy, którym  zostanie na kolejne cztery lata Aleksandra Wiktorow, pełniąca dotychczas funkcję Rzecznika Ubezpieczonych. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
(więcej…)