07.02 2019

TU Warta rozpoczyna testy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy rozpoznawaniu uszkodzeń w samochodach. Testowane narzędzie będzie analizować zdjęcia szkód komunikacyjnych. Na ich podstawie rozpoznawane będą uszkodzone elementy karoserii samochodów, a następnie szacowane wartości odszkodowania. Pilotaż zostanie przeprowadzony przez wybraną grupę przeszkolonych pracowników.  (więcej…)