01.08 2017

Tylko kilka procent osób wyjeżdżających na urlop kupuje polisę na wypadek zaostrzenia chorób przewlekłych. Jak podkreślają eksperci co czwarta odmowa wypłaty odszkodowania z polisy turystycznej spowodowana jest właśnie chorowaniem na przewlekłą chorobę bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.
(więcej…)

21.07 2017

Polisa turystyczna „W Podróży” przygotowana przez TU Gothaer jest przeznaczona dla osób udających się za granicę. Od dnia 20.07.2017 w ramach  ubezpieczenia zostały wprowadzone zmiany, które obejmują ochroną również sytuacje, kiedy do wypadku doszło po spożyciu alkoholu. Zakłady ubezpieczeń  w takich sytuacjach z góry odmawiały wypłaty odszkodowania. Zmiany dotyczą również włączenia do zakresu ochrony zdarzeń powstałych w związku z atakami terrorystycznymi.   (więcej…)