03.01 2019

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że obowiązują już nowe wysokości kar za brak obowiązkowego OC dla ppm. Wysokość sankcji związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z tytułu pracy.
(więcej…)

13.12 2018

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że w ostatnim kwartale liczba sprzedanych 30-dniowych polis spadła o blisko jedna piątą*. Wewnętrzne kontrole większych towarzystw sprawdzające i uszczelniające sprzedaż krótkoterminowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odniosły skutek. 
(więcej…)