03.01 2019

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że obowiązują już nowe wysokości kar za brak obowiązkowego OC dla ppm. Wysokość sankcji związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z tytułu pracy.
(więcej…)

13.12 2018

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że w ostatnim kwartale liczba sprzedanych 30-dniowych polis spadła o blisko jedna piątą*. Wewnętrzne kontrole większych towarzystw sprawdzające i uszczelniające sprzedaż krótkoterminowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odniosły skutek. 
(więcej…)

23.10 2018

Prawdopodobieństwo wypadku z udziałem osób nieubezpieczonych jest od 3 do 4 razy większe niż w przypadku kierowców posiadających polisę. Z najnowszej analizy UFG wynika, że sprawcy wypadków, którzy nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego – zabijają co roku na polskich drogach około 100 osób, a ponad 1700 ranią.
(więcej…)