26.03 2019

Indywidualne programy powrotu do zdrowia – wprowadził dla poszkodowanych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To efekt przeglądu i weryfikacji ponad tysiąca spraw rentowych wypłacanych ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców. Rocznie UFG przeznacza na ten cel ponad 14 milinów złotych.
(więcej…)

03.01 2019

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że obowiązują już nowe wysokości kar za brak obowiązkowego OC dla ppm. Wysokość sankcji związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia z tytułu pracy.
(więcej…)