29.10 2018

W dniu 26 października podczas posiedzenia Senatu Izba Wyższa przyjęła trzy projekty ustaw, które mają bardzo istotne znaczenie dla branży ubezpieczeniowej. W ocenie projektodawcy nowe przepisy powinny przyczynić się do większego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy. (więcej…)