07.02 2019

TU Warta rozpoczyna testy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy rozpoznawaniu uszkodzeń w samochodach. Testowane narzędzie będzie analizować zdjęcia szkód komunikacyjnych. Na ich podstawie rozpoznawane będą uszkodzone elementy karoserii samochodów, a następnie szacowane wartości odszkodowania. Pilotaż zostanie przeprowadzony przez wybraną grupę przeszkolonych pracowników.  (więcej…)

21.03 2018

Firma ochroniarska Servo była ubezpieczona, ale nie dostanie odszkodowania. Konwojent Servo zatrudnił się na podstawie sfałszowanych dokumentów, następnie uciekł z bankowozem wypchanym gotówką. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi, który przyznał rację na rzecz towarzystwa Warta. Oprócz tego Servo ma zapłacić TU ponad 16 tys. złotych w ramach zwrotu zastępstwa procesowego w tej sprawie.
(więcej…)