22.08 2017

W Polsce ponad 3,3% zdarzeń drogowych powodują kierowcy z zagranicy. W samym 2016 roku byli sprawcami 14,7 tysiąca wypadków i kolizji. Jest to wzrost liczby szkód z ich udziałem o 22% do roku poprzedzającego. Z tego tytułu wypłacono w ubiegłym roku poszkodowanym świadczenia na łączną kwotę ponad 106 milionów złotych. (więcej…)