10.01 2019

Do Rzecznika Finansowego coraz częściej zgłaszają się klienci, którzy zakupili sprzęt AGD/RTV. Jak podaje „Rzeczpospolita” [10.01.2019] – coraz więcej klientów nie jest zadowolona ze sposobu obsługi w przypadku awarii zakupionego sprzętu. Jak się jednak okazuje Rzecznik nie ma możliwości podjęcia interwencji.

 

Marcin Bielecki, z biura Rzecznika Finansowego wyjaśnia różnice pomiędzy różnego rodzaju umowami. „Tak dzieje się w przypadku gdy klient zawarł w sklepie tzw. umowę serwisową, a nie umowę ubezpieczenia. Rzecznik ma możliwość podjęcia działań tylko wobec podmiotów rynku finansowego. Do tej grupy zaliczamy ubezpieczycieli, ale już nie sklepy czy operatorów telekomunikacyjnych. Interwencję wobec tych ostatnich mogą podejmować np. rzecznicy konsumentów i do nich te sprawy będą trafiały coraz częściej”.

 

Wciąż aktualne problemy to m. in. kwestia definicji nieszczęśliwego wypadku

 

„Dla klientów jest to niezrozumiałe kryterium. Kierując się bowiem potocznym rozumieniem pojęcia „nieszczęśliwy wypadek”, uznają za taki każde zdarzenie, w którego wyniku doszło do szkody w ubezpieczonym sprzęcie, a które jest efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy nawet nieuwagi. A musi być on spowodowany przez tzw. czynnik zewnętrzny” – mówi Marcin Bielecki.

 

Zużycie sprzętu – z tego powodu ubezpieczyciele nieraz odmawiają pokrycia kosztów naprawy awarii

 

„Ten problem obserwujemy głównie w odniesieniu do sprzętu AGD. Jedna z klientek zgłosiła awarię pralki, która po prostu przestała działać. Ubezpieczyciel uznał, że nie była to awaria, ponieważ przyczyną było uszkodzenie pompy, czyli elementu podlegającego naturalnemu zużyciu eksploatacyjnym” – wyjaśnia ekspert z biura Rzecznika Finansowego.

 

Aneks do Raportu na temat ubezpieczeń sprzętu elektronicznego nie przypadkowo publikowany jest w okresie poświątecznym

 

„Nie przypadkowo w okresie poświątecznych wyprzedaży sprzętu AGD/RTV, Rzecznik Finansowy publikuje aneks do Raportu nt. ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Choć bowiem spadła liczba wniosków o interwencję dotyczącą tego typu ubezpieczeń od czasu publikacji Raportu dwa lat temu, to problemy sygnalizowane wówczas są nadal aktualne” – wskazuje Marcin Jaworski z biura RF.

 

 

Źródło: www.rp.pl