12.12 2018

Strategia TU UNIQA na lata 2019-2023, zakłada m.in. zachowanie pozycji lidera na rynku mieszkalnictwa oraz dalszy silny wzrost składki przypisanej w tym segmencie w ciągu 5 lat w stosunku do wyniku na koniec obecnego roku) przy utrzymaniu wysokiej rentowności.

 

Główne elementy nowej strategii

 

Główne elementy nowej strategii na lata 2019-23 to m.in.: utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń mieszkalnictwa i wzrost przypisu składki brutto w tym segmencie o połowę w ciągu 5 lat oraz modyfikacja modelu sprzedaży w postaci utworzenia 15 biur regionalnych. Jarosław Matusiewicz, prezes zarządu UNIQA Polska wyjaśnia: „Ubezpieczamy 70% zasobów mieszkaniowych w kraju pod względem ilościowym. To jest klient, którego bardzo dobrze znamy i mamy z nim relacje od lat. Doszliśmy do wniosku, że to podejście do pracy z klientem należy zmultiplikować i wyodrębniliśmy trzy subobszary – UNIQA dla Mieszkalnictwa, UNIQA dla Ciebie i UNIQA dla Biznesu. Mamy różne cele strategiczne w tych obszarach, ale celem nadrzędnym jest postawienie klienta w centrum”.

 

Od nowego roku struktura sprzedaży ulegnie istotnej modyfikacji

 

W efekcie zmian zostanie utworzonych 15 biur regionalnych: „Wychodzimy z myślenia o oddziałach, które robią wszystko. Stawiamy na specjalizację. Dla naszych przedstawicieli serwis będzie taki, jak dotychczas. Chcemy też zrezygnować z tradycyjnych produktów na rzecz modułów, zawierających ochronę ubezpieczeniową i serwis. Myślimy tu o możliwości ubezpieczeń zarówno krótkoterminowych, jak i bezterminowych, w których klient wybiera elementy, jakie są mu potrzebne i serwis, jakiego potrzebuje” – dodaje  Jarosław Matusiewicz.

 

Profesjonalizacja sieci dla mieszkalnictwa oraz uzyskanie lepszego dostępu do klientów detalicznych i korporacyjnych

 

Ekspert z towarzystwa dodaje: „Ubezpieczamy zasoby w tych spółdzielniach, musimy więc mieć sieć dotarcia do klientów. W tej chwili pracujemy nad tym, by dopracować ten model i w ciągu kilku miesięcy z nim ruszyć – powiedział prezes. Dodał, że strategia zakłada rozwój organiczny, ale firma nie zamyka się na akwizycje”.
Źródło: www.gu.com.pl