dokumenty

18.03 2019

Ujednolicenie pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne ma na celu ograniczenie dotychczasowych trudności ubezpieczycieli z interpretacją treści zaświadczeń wystawianych przez inne zakłady. Nowe wzory opracowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

 

Dotychczas każdy zakład ubezpieczeń wydawał zaświadczenia na swoich drukach

 

Jak wynika z praktyk, bywały takie sytuacje, kiedy poszczególne firmy nie akceptowały dokumentów wystawionych przez inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W związku z coraz liczniejszymi wątpliwościami działająca przy PIU komisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych oraz podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie, opracowały wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu.

 

Dla kogo zaświadczenia?

 

Zaświadczenia zostały opracowane dla osób, które ubiegają się o wykonywanie czynności agencyjnych, osób, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń*, osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji.

 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą korzystać z zaświadczeń na zasadzie dobrowolności

 

Szablony zostały opracowane zgodnie z treścią rozporządzenia**, po analizie zaświadczeń o zdaniu egzaminu, stosowanych aktualnie przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Ustalono jednolitą treść zaświadczeń o zdaniu egzaminu oraz podziału zaświadczeń na poszczególne wzory, z uwzględnieniem: niezbędnego minimum informacji, które zgodnie z rozporządzeniem powinny być zawarte w zaświadczeniu, podziału na grupy osób zdających poszczególne egzaminy oraz wymagany zakres tematyczny egzaminów.

 

PIU: „zaświadczenie o zdaniu egzaminu agencyjnego przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania na rynku ubezpieczeń procesu dokumentowania”

 

Na blogu PIU Barbara Sanek z Zespołu Radców Prawnych PIU wyjaśnia: „Stosowanie wzorów przez zakłady ubezpieczeń przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania na rynku ubezpieczeń procesu dokumentowania uprawnień agentów i osób wykonujących czynności agencyjne albo dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Wyeliminuje ewentualne wątpliwości dotyczące interpretacji treści zaświadczeń o zdaniu egzaminu, a tym samym ułatwi procesy rekrutacyjne w zakładach ubezpieczeń”.

 

 

*Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze zm.).
**Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. z 2018 r. poz.1746)

  • Jagoda Nowicka

    Jeśli to ujednolici i usprawni rekrutację to całkiem fajna opcja.