13.11 2017

Od dziś Stacje Kontroli Pojazdów będą musiały przed badaniem technicznym wprowadzić do bazy wszystkie dane samochodu. Nawet negatywny wynik badania zostanie odnotowany w systemie. Zmiany mają ukrócić zjawisko tak zwanej turystyki przeglądowej.

 

Wdrożenie w życie Centralnej Ewidencji Pojazdów oznacza, że wszystkie służby będą miały dostęp do stale aktualizowanej bazy danych

 

Stacje Kontroli Pojazdów będą musiały jeszcze przed badaniem technicznym wprowadzić do bazy wszystkie dane samochodu. Negatywny wynik badania również zostanie odnotowany w systemie. Zmiany mają ukrócić zjawisko tak zwanej turystyki przeglądowej, która polegała na  tym, że właściciel samochodu z negatywnym wynikiem badania technicznego, który nie został odnotowany w systemie, mógł jechać do innej stacji.

 

Zmiany uderzą w kieszeń właścicieli kontrolowanych pojazdów

 

Skutkiem nowego rozwiązania będzie po pierwsze konieczność opłacenia takiego badania niezależnie od wyniku, po drugie wykonanie kolejnego badania już po usunięciu usterek, co też będzie kosztować. Wszystko zostanie odnotowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji zapewniają, że w czasie pierwszych dni działania, system będzie stale monitorowany, a ewentualne usterki bardzo szybko usuwane.

 

Przewidziano też wyjątek, który umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ma ułatwić działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową.

 

 

W nowych rozwiązaniach doprecyzowano i zwiększono zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

 

Zdecydowano, że do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy o zabezpieczeniu majątkowym. Takie informacje są szczególnie istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów używanych.

 

Ubezpieczyciele i Straż Graniczna zobowiązani do przekazywania informacji do CEP  

 

Nowe przepisy zakładają również, że obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zobowiązany do przekazywania do CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych. W nowych regulacjach przewidziano również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. W rezultacie SG będzie przekazywać do CEP informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych.

 

Nowy system ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa drogowego

 

Według resortu cyfryzacji zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu informacyjnego w Centralnej Ewidencji pojazdów i uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym. Uruchomienie CEP to drugi etap wdrażania systemu CEPIK 2.0. Kolejny – czyli Centralną Ewidencja Kierowców zaplanowano na marzec przyszłego roku.

 

 

Źródło: www.bankier.pl