17.10 2017

Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej potwierdziło, że Link4 odpowiednio zabezpiecza swoje dane i zasoby informacyjne we wszystkich obszarach biznesowych. Okazuje się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe stosuje podejście systemowe, w ramach którego kompleksowo zarządza swoimi aktywami informacyjnymi oraz procesami, procedurami i ryzykiem, które dotyczy bezpieczeństwa informacji.

 

Obecnie najwyższy standard Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI lub ISMS Information Security Management System) to Norma ISO 27001. Jest to norma uznawana na całym świecie.

 

Artur Cieślak, CIO z Link4 powiedział, że Certyfikat podnosi wiarygodność Link4. Gwarantuje, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione.

 

Certyfikat jest poświadczeniem przed organami kontrolującymi, że Link4 stosuje się do wymagań prawnych, które ma obowiązek przestrzegać. Certyfikat potwierdza również, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji odbywa się w sposób sformalizowany i przewidywalny.

 

Źródło: Link4