knf

14.11 2018

Komisja Nadzoru Finansowego to jeden z najważniejszych urzędów w państwie. To on nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny i sprawuje nadzór nad instytucjami płatniczymi. Działalność KNF jest regulowana przez ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. We wtorek wybuchła wiadomość, że szef KNF Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Dlaczego?

 

Publikacja Gazety Wyborczej

 

We wtorek w Gazecie Wyborczej został opublikowany materiał pod tytułem „40 milionów i nie będzie kłopotów”. Tematem była rozmowa szefa KNF Marka Chrzanowskiego z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Chrzanowski miał zaoferować układ i w zamian za przychylność KNF oczekiwał zatrudnienia wskazanego prawnika, którego wynagrodzenie miało sięgać 40 milionów złotych.

 

Interwencja premiera

 

Po opublikowanych doniesieniach premier Mateusz Morawiecki zlecił prokuraturze i służbom zebranie wszystkich informacji. Wydano również polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia o popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Marek Chrzanowski we wtorek po godzinie 15 zrezygnował ze stanowiska. Z oświadczenia już byłego szefa KNF dowiadujemy się, że:

 

„W związku z nieuczciwymi i bezpodstawnymi atakami oraz oskarżeniami wysuwanymi przez pana Leszka Czarneckiego, będącymi w sposób niebudzący wątpliwości prowokacją dokonaną przez układ pragnący zdyskredytować moją osobę jako przewodniczącego KNF w celu wywarcia nacisku na rzetelnie prowadzony w KNF proces restrukturyzacji jednego z banków, z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa, składam dymisję z pełnionej przeze mnie funkcji”

 

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Marka Chrzanowskiego i zgodnie z procedurą jeden z dwóch zastępców szefa KNF zostanie wyznaczony jako pełniący obowiązki, a następnie zostanie wyznaczony nowy szef.

 

Źródło: tvn24.pl