27.07 2018

LINK4 znosi wyłączenie dotyczące szkód które powstały, gdy klient był pod wpływem alkoholu. Dotychczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia turystycznego całkowicie wyłączały odpowiedzialność ubezpieczyciela za tego typu zdarzenia.

 

LINK4: „Rozumiemy, że w czasie wakacji odrobina alkoholu, np. do posiłku, jest dopuszczalna. Jako rozsądny ubezpieczyciel nie możemy udawać, że tego nie ma”

 

Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w LINK4 wyjaśnia: „Rezygnujemy z tego wyłączenia i będziemy odpowiadać także za szkody, które powstały nawet wtedy, gdy nasz klient pozwolił sobie podczas urlopu na lampkę wina, piwo czy drinka. Rozumiemy, że w czasie wakacji odrobina alkoholu, np. do posiłku, jest dopuszczalna. Jako rozsądny ubezpieczyciel nie możemy udawać, że tego nie ma.Z całą stanowczością podkreśla jednak, że tego typu zmiany nie zwalniają z odpowiedzialności, którą każdy z nas powinien wziąć za siebie. Także podczas wakacyjnego relaksu. Wyjazd, słońce i letnia beztroska nie zwalnia z myślenia. Pływanie czy uprawianie innych sportów po alkoholu jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne i może skończyć się tragicznie. Należy o tym pamiętać. A wtedy może nie być potrzebne już żadne, nawet najlepsze ubezpieczenie”.

 

Polisa turystyczna w LINK4

 

Ubezpieczenie turystyczne Podróże w LINK4 to gwarancja pomocy w razie wypadku lub choroby podczas podróży zagranicznej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pokryje koszty m.in.: konsultacji lekarskich, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, transportu do placówki medycznej, hospitalizacji. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać z szeregu świadczeń assistance, np.: transportu do Polski, o ile w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem wymaga tego jego stan zdrowia, poszukiwań i ratownictwa w górach lub na wodzie, opieki i transportu dzieci do kraju lub opieki nad zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej.

 

Źródło: www.link4.pl