02.11 2018

Wszyscy rolnicy powinni pamiętać, że do połowy listopada trwa jesienny sezon na ubezpieczenie upraw. Brak polisy oznacza brak odszkodowania oraz zmniejszoną o połowę pomoc państwa w przypadku wystąpienia niespodziewanych, trudnych warunków atmosferycznych.

 

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie upraw?

 

Wybierając ubezpieczenie warto opierać się na swoim doświadczeniu. Polisę często warto wykupić w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym posiadamy już inne polisy zabezpieczające składniki naszego gospodarstwa. Warto pamiętać również, że polisa jest tańsza przy płatności jednorazowej, a wszystkie szczegóły dotyczące ochrony warto skonsultować z agentem.

 

Andrzej Janc z Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi, że:

 

„Ważne jest też, żeby postanowienia umowne były sformułowane jasno i czytelnie. Zwłaszcza kryteria uznania szkody, definicje – co jest uznawane za grad, wiosenny przymrozek czy huragan, wreszcie sposób likwidowania szkody”

 

Od czego zależy wysokość składki?

 

Wysokość składki w głównej mierze zależy od rodzaju i gatunku uprawy, położenia (województwo, gmina, powiat) oraz od stawki taryfowej, która określona jest w procentach sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych upraw jest ustalana przez resort rolnictwa. Podstawową do wyliczenia odszkodowania jest suma ubezpieczenia, a jego kwota zależy m.in. od udziału własnego.

 

Rolnik sam może wybrać ryzyka

 

Wybierając ubezpieczenie upraw rolnik sam może wybrać jakie ryzyka chce objąć ochroną. Jesienią Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponowały zwykle pakiet obejmujący takie ryzyka jak grad, przymrozki oraz ujemne skutki przezimowania. Warto wiedzieć, że rolnik może wykupić ubezpieczenie upraw od jednego ryzyka lub pakiet wybranych ryzyk przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych.

 

Ile wynoszą dopłaty?

 

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych wynoszą do 65% składki w przypadku zawarcia przez rolnika umowy, która zawiera pakiet rodzajów ryzyka i określone przez TU stawki taryfowe, które nie przekraczają 9% sumy ubezpieczenia. Jeśli chodzi o uprawy rolne, które prowadzone są na użytkach V i VI klasy to stawka taryfowa może być większa (12% i 15% sumy ubezpieczenia).

 

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl