11.05 2018

W czwartek 10 maja Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe w tym ubezpieczyciele, którzy  muszą mocniej postawić na innowacje i infrastrukturę IT.

 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe z większymi wymogami informacyjnymi  wobec klientów

 

Nowe prawo nałoży na dystrybutorów ubezpieczeń dużo  większe wymogi informacyjne niż dotychczas. Dystrybutor polis będzie musiał poinformować klienta nie tylko o tym, w jakim charakterze występuje, ale i na jakich zasadach pobiera prowizję lub wynagrodzenie. Nowelizacja  ma zapewnić klientom wyższą ochronę, w związku z czym zakłady ubezpieczeń  muszą przedstawić rzetelne i jasne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczyciele muszą być innowacyjni

 

„Nowe prawo, które wchodzi w życie za kilka dni, wymuszą na ubezpieczycielach klientocentryczność. W tym celu trzeba stworzyć całe otoczenie innowacyjne” – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Pastuszka, menadżer w firmie doradczej Sollers Consulting.

 

Zaproponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych

 

Zmiany przepisów wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).

 

Zniesiona zostanie dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 

Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami regulacji o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

 

Nowy – niezależny organ zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych

 

Nowelizacja prawa przewidują również ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W akcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

 
źródło: www.info.newseria.pl, www.money.pl